Linjasaneeraus

Linjasaneeraus ja siihen liittyvät urakoinnit ovat lisääntyneet viime vuosina. Olemme toteuttaneet linjasaneerauksia useisiin kohteisiin hyvällä menestyksellä. Olemme toimineet projekteissa niin pääurakoitsijana kuin rakennusurakoitsijana ja tehneet yhteistyötä Suomen tunnetuimpien talotekniikkaosaajien kanssa. Linjasaneerauksia toteutamme koko Uudenmaan alueella.

Miksi toteuttaa linjasaneeraus kanssamme?

Kevyen organisaatiorakenteemme ansiosta pystymme toteuttamaan linjasaneeraushankkeet useita kilpailijoitamme joustavammin ja kustannustehokkaammin. Kevyt organisaatiorakenne meidän tapauksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että suurin osa hallinnollisista tehtävistämme on ulkoistettu ja oma henkilöstömme keskittyy täyspäiväisesti toimintaamme työmailla.

Saumaton tiedonkulku

Yrityksen omistajat osallistuvat työmaiden johtamiseen. Näin myös työmaaorganisaatiot pysyvät tiiviinä, jolloin vältytään yrityksen sisäisiltä tiedonkulun ongelmilta, jotka ovat usein syynä merkittäviin viivästyksiin ja virheisiin linjasaneeraustyömailla. Lisäksi panostamme työmenetelmien jatkuvaan kehittämiseen ja käytössämme on parhaat mahdolliset välineet työn suorittamiseen. Kevyt organisaatiorakenne tuo selviä kustannussäästöjä, joten pystymme tarjoamaan linjasaneeraukset kilpailukykyiseen hintaan.

Ota yhteyttä »

Työn laatu

Toteutamme linjasaneeraukset pääosin oman ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstömme voimin, joten tunnemme laatumme ja voimme taata sen. Laadunvarmistukseksi työmaillamme on käytössä moniportainen laaduntarkkailujärjestelmä, jonka avulla pystymme karsimaan virheet minimiin.

Laatu ei tarkoita meille pelkästään siistiä pintaa vaan sen lisäksi laatu pitää sisällään koko työmaan kaikki prosessit työmaan perustamisesta sen purkamiseen. Asiakkaamme ovatkin olleet erittäin tyytyväisiä laadukkaasti suoritettuun työhön, henkilöstöömme sekä toimintatapoihimme linjasaneeraustyömailla.

Linjasaneerauksen hinta ja kesto

Linjasaneerauksen kesto on tyypillisesti noin 10 viikkoa per asunto silloin, kun samassa yhteydessä uusitaan märkätilat. Työn kesto on kuitenkin aina tapauskohtainen ja ennen töiden aloitusta urakoitsija tekee aikataulun, josta selviää urakan aikataulun lisäksi jokaisen asunnon töiden aloitus- ja valmistumisajankohta. Koko urakan osalta linjasaneerauksen kesto riippuu taloyhtiön koosta, mutta se on tyypillisesti noin 6-18 kuukautta.

Pääkaupunkiseudulla linjasaneerauksen hinta on erilaisten tutkimusten mukaan keskimäärin noin 700€ per asuinneliö.

Yhteistyökumppanimme

Linjasaneeraus on haastava projekti, jossa tarvitaan monenlaista osaamista. Eri urakoitsijoiden välisen yhteistyön toimivuus on yksi olennaisempia tekijöitä urakan onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi käytämme yhteistyökumppaneinamme ainoastaan luotettavia pitkäaikaisia kumppaneita, joiden laadun tunnemme ja voimme siihen luottaa. Pääyhteistyökumppanimme linjasaneeraushankkeissa on vuonna 1977 perustettu ja vuonna 2011 vuoden LVI-urakoitsijaksi valittu Putkiset Oy.

Linjasaneerauksessa kokonaisuus ratkaisee

Pystymme tarjoamaan laadukkaan ja kustannustehokkaan kokonaisuuden, johon tiedämme vain harvojen kilpailijoidemme pystyvän. Ymmärrämme, että yrityksen menestys on pitkälti riippuvainen sen työntekijöistä ja olemmekin aina pyrkineet palkkaamaan vain osaavimmat ja juuri meidän yritykseemme sopivimmat työntekijät. 

Kaikki työntekijämme tiedostavat, että pystyäksemme kilpailemaan suurempiamme vastaan on meidän oltava heitä parempia ja todistettava se joka päivä. Jokainen linjasaneeraus on meille näytön paikka ja teemme aina kaikkemme mahdollisimman hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Tietoa asukkaille ja osakkaille

Linjasaneerauksella tarkoitetaan rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen uusimista tai muuta niihin kohdistuvaa laajempaa korjaustyötä. Linjasaneeraus on siis virallisempi nimitys putkiremontille. Muita samaa urakkaa tarkoittavia yleisesti käytettyjä nimityksiä on esimerkiksi LVIS-saneeraus, LVIS-remontti tai talotekniikkasaneeraus.

Työn eteneminen

Tyypillisessä kerrostaloyhtiössä vesijohdot ja viemärit kulkevat pystylinjassa rakennuksen talotekniikkahormeissa alakerroksista yläkerroksiin asti. Pystylinjassa kulkeviin putkiin on tehty haaroituksia normaalisti jokaisen kerroksen kohdalla, joten yleensä kaikki päällekkäiset asunnot kuuluvat saman pystylinjan piiriin. Tämän vuoksi linjasaneeraustyöt aloitetaan pääsääntöisesti samanaikaisesti päällekkäisissä asunnoissa eikä esimerkiksi kerroksittain. Tästä on peräisin myös nimitys linjasaneeraus.

Linjasaneerauksen yhteydessä on yleensä järkevää toteuttaa kylpyhuoneremontti sekä nykyaikaistaa sähköjärjestelmiä vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Saneerauksen kesto

Linjasaneeraus on hankkeena yleensä sekä teknisesti, että taloudellisesti mittavin taloyhtiöön kohdistuva toimenpide koko sen elinkaaren aikana. Tämän vuoksi hankkeen suunnittelulle ja yhteistyökumppanien valitsemiselle tulisi varata riittävästi aikaa ja resursseja. Hyvän urakoitsijan löytäminen on hankkeen onnistumisen kannalta avainasemassa.

Perinteinen linjasaneeraus aiheuttaa merkittävää haittaa asumiselle ja asukkaiden kärsivällisyys voikin olla usein koetuksella. Monilla urakoitsijoilla ajatusmaailma lähtee siitä, että työmaa on heidän ja he tekevät siellä mitä haluavat, miten haluavat ja milloin haluavat. Meidän ajatusmaailma lähtee siitä, että jokainen työmaalla ymmärtää, että työskentelemme ihmisten kodeissa eikä niin päin, että ihmiset asuu meidän työmaalla vaikkakin tämäkin puoli on mm. turvallisuuden vuoksi huomioitava. Pyrimmekin aina suunnittelemaan ja toteuttamaan työvaiheet niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa asumiselle. Olemme käytännössä todenneet sen, että kun asukkaat on tyytyväisiä on myös omat työntekijämme tyytyväisiä. Tyytyväinen työtekijä tekee työnsä paremmin, joten tämä on avain hyvään lopputulokseen.

Linjasaneeraus nostaa asunnon ja kiinteistön arvoa

Linjasaneeraus on siis pitkäkestoinen ja keskimäärin melko kallis urakka. On kuitenkin huomionarvoista, että tehty linjasaneeraus nostaa asunnon arvoa merkittävästi. Lisäksi tehty linjasaneeraustyö useimmiten lyhentää asunnon myyntiaikaa selvästi. Asunnon arvonnousu voi parhaillaan olla selvästi yli saneerauksen kulujen. Yleisesti pääkaupunkiseudulla arvonnousu on kuitenkin vähintäänkin samaa tasoa kuin linjasaneerauksen kulut, mutta alue- ja tapauskohtaisia eroja luonnollisesti ilmenee.

Arvonnousuun yksi merkittävästi vaikuttava tekijä on tehdyn saneerauksen laatu. Osakkaan kannalta tärkeää on, että linjasaneeraus tehdään mahdollisimman hyvällä hinta-laatusuhteella. Me voimme taata tuottamamme laadun olevan huippuluokkaa. Samaan aikaan kuitenkin pystymme toteuttamaan hankkeet erittäin kustannustehokkaasti kevyen organisaatiorakenteemme ja kehittyneiden työmenetelmiemme ansiosta. Uskallammekin väittää, että parempaa hinta-laatusuhdetta linjasaneeraukseen voi olla vaikea löytää.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Sijaintimme on Kerava, mutta toimialuettamme on koko Uusimaa. Toteutamme mielellämme linjasaneeraushankkeet koko Uudenmaan alueelle. Pyydä tarjous linjasaneerauksille!

Ota yhteyttä » 020 720 9060