Vesivahingon korjaus

Vesivahingon korjauksella tarkoitamme tässä yhteydessä äkillisesti syntynyttä esim. vesiputken rikkoontumisesta aiheutunutta vahinkoa. Rakenteellisista ongelmista johtuvia kosteusvaurioiden korjauksia on käsitelty sivulla kosteusvaurion korjaus.

Vesivahinkokorjaus joudutaan yleensä käynnistämään nopeasti ilman tarkempia rakenteellisia selvityksiä tai suunnitelmia. Onkin erityisen tärkeää, että vesivahinkokorjauksen tekijä on kokenut ja ammattitaitoinen ettei korjaustyöllä aiheuteta lisää vahinkoa. On myös tärkeää osata selvittää vesivahingon laajuus, joka usein selviää lopullisesti vasta purkutöiden edetessä. Teemme vuosittain kymmeniä vesivahinkokorjauksia ja useimmiten työn tilaajana on taloyhtiö. Vesivahingon laajuuden kartoituksessa käytämme apunamme yhteistyökumppaneita, joilla on erityisosaamista ja kalustoa vahingon tarkempaan analysointiin. Vesivahinkokorjaus vaatii urakoitsijalta tarkoitukseen soveltuvaa kalustoa, minkä hankkimiseen olemme panostaneet paljon. Kun kalusto on kunnossa onnistuu vesivahinkokorjaus ammattitaitoisilta tekijöiltä sujuvasti ja tehokkaasti.

Vesivahinkokorjaus ammattilaisen toimesta

Vesivahingon korjaus on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Usein törmää tilanteeseen, jossa vesivahinkokorjaus on tehty liian pienelle alueelle ja vaurioituneita rakenteita on jätetty korjaamatta. Toinen yleinen ongelma vesivahinkokorjauksissa on itse vahingon aiheuttajan puutteellinen korjaus, jolloin riski vahingon uusiutumiselle on suuri.

Yksi tyypillinen vesivahingon aiheuttaja vanhuuttaan puhki kuluneiden putkien lisäksi on keittiön allaskaapin sisällä olevien viemäriliitosten vuotaminen. Usein allaskaappi on täynnä erilaista tavaraa, jotka liikuteltaessa kolhivat viemäriputkea ja aiheuttavat viemäriliitoksen aukeamisen. Tällaisen vuodon havaitseminen on hankalaa ja vuoto voi jatkua jopa vuosia ennen kuin se havaitaan. Usein vesivahinkokorjaus on tällaisissa tapauksissa melko laaja ja voi esimerkiksi kerrostaloissa ulottua sekä alapuolisiin, että viereisiin asuntoihin. Viime vuosina keittiön vuodonilmaisuun on alettu kiinnittää enemmän huomiota ja uusissa tai remontoiduissa asunnoissa tällaista ongelmaa ei pitäisi enää syntyä. Kun vesivahinkokorjaus tehdään on syytä huolehtia varsinaisten korjaustöiden lisäksi siitä, että vastaavaa vahinkoa ei enää jatkossa pääse syntymään. Vesi- ja viemäriputkien vuotoja ei pystytä täysin estämään tai ennustamaan, mutta vuodon sattuessa on oleellista, että vuoto tulee heti esille. Esimerkiksi keittiössä on allaskaappiin tai sen alle rakennettava ”kaukalo”, jotta mahdollinen vuotovesi ei pääse rakenteisiin ja ohjautuu näkyviin. Lisäksi pesukoneen ja kylmälaitteiden alle tulee asentaa vuotovesikaukalot. Samaa periaatetta käytettään myös muualla asunnossa missä vesiputkia kulkee. Näin voidaan ehkäistä suurempien vahinkojen syntyminen putkirikon sattuessa.

Muita korjauksia tai remontteja samalla?

Vesivahingon korjaus on usein kallista kun vanhoja rakenteita joudutaan purkamaan. Olisikin järkevää miettiä onko vesivahinkokorjauksen yhteydessä järkevää tehdä muita korjauksia tai parannuksia saman aikaisesti. Joskus voi esimerkiksi olla mahdollista tehdä ns. huoneistokohtainen linjasaneeraus, jossa kyseessä olevan huoneiston osalta uusitaan kaikki vesi- ja viemärijohdot, jotta varsinaisen linjasaneerauksen aikana ei ainakaan kaikkea tarvitsisi purkaa uudestaan. Ammattitaitoinen urakoitsija voikin säästää taloyhtiöltä ja osakkaalta merkittäviä kuluja tulevaisuudessa kartoittamalla mahdollisuuksia tulevien korjausten tekemiseen jo vesivahingon korjauksen yhteydessä.

Tarjoamme mielellämme vesivahinkokorjaukset koko Uudenmaan alueelle mukaan lukien Helsinki, Vantaa ja Espoo.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous >>